စတုတ္ထနှစ် ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာ (၁/၂၀၂၀)သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရန် ကြေညာချက်