ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးတွင် ဒုတိယနှစ် ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာ (၁၂/၂၀၁၉) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် ကြေညာခြင်း