မဟာသမယသုတ် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား(၂၉.၅.၂၀၁၈) (အင်္ဂါနေ့)